Hỏi về lỗi .net framework 4.8

khi tui tải net famework 4.8 xong nó cứ hiện cái lỗi này

Installation Did Not Succeed
.NET Framework 4.8 has not been installed because:
A certificate chain processed, but terminated in a root certificate which is not trusted by the trust provider.

có ông nào biết cách sữa cái này không (tui sài win 7)

cập nhật window thôi

cái cập nhật win nó bị lỗi luôn

Việc đầu tiên là kiếm Windows 10 bản dành cho giáo dục nếu đang là sinh viên/ giáo viên cài vô đã rồi mới tính tiếp. Xài các bản Windows lậu, cài cắm cái gì cũng lỗi toè loe, ngồi mà sửa mấy cái đó sẽ kéo dài thời gian, mãi lẩn quẩn ở xếp hàng, không tới được bãi gửi xe nữa chứ nói gì rớt từ vòng gửi xe. Mình từng cài giúp hàng chục các bạn SV thì phát hiện một điều: học không chịu học tin học căn bản chứ chẳng có lý do gì hết.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?