Hỏi về lỗi khi deploy heroku

Em có deploy lên heroku và bị lỗi này không biết có anh chị nào biết sửa ko ạ,em deploy được 2 lần thì lần 3 dính cái này.

Chính sách của Heroku thay đổi rồi, không còn triển khai miễn phí được, bạn cần đọc qua https://help.heroku.com/RSBRUH58/removal-of-heroku-free-product-plans-faq

3 Likes

có phải bạn push code lên branch master không?
khả năng là heroku muốn bạn push code lên branch main thay vì master á.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?