Hỏi về lỗi khi cài SQL Server 2019 không thể Extraction


chào mọi người, mình cài đặt SQL 2019 developer, bản download media thì sau khi cài đặt xong đến bước giải nén nó bị lỗi như vậy ạ, làm sao để khắc phục ạ. Mình cảm ơn!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?