Hỏi về lỗi java khi dùng netbeans

Mình đang dùng netbeans để code thì máy đột ngột shutdown , lúc khởi động lại thì file .java này trống hoàn toàn k chỉnh sửa gì được. Ai đã gặp vấn đề này giúp mình khắc phục với.
P/s : luôn Save khi làm , trước lúc máy bị shutdown vẫn còn bấm Ctrl + S để save.

Bạn lấy cái notepad hoặc notepad++ hoặc 1 text editor nào khác để mở file ra xem thế nào :grin: mà nên dùng git hoặc svn để quản lý code tránh trường hợp laptop nó “độp” đột ngột thế này thì ói ra máu ấy chứ :joy:

mình cũng từng bị thế này bạn ra notepad mở file đó ra coi thử nó có bị lỗi hay bình thường , nếu nó bình thường thì chỉ cần rebuild lại là được , còn lỗi thì mình chịu…@@

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?