Hỏi về lỗi config php với IIS, PHPManager

Các bác giúp , em có xem các video hướng dẫn và làm giống theo y hệt mà mỗi e bị lỗi

Em xin mô tả quy trình:
bật cgi

sau đó em cài php và php mânger sau khi cài xong em tiến hành tạo 1 site như bthg như sau

sau đó em tiến hành đăng kí php manager

em cx đã cập quyền cho folder rồi

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?