Hỏi về lỗi cài Win 7

windows

(Dev đại hiệp) #1

Mọi người cho em hỏi là em cài win 7 professonal lên máy lenovo G470 khi nhấn chọn USB cài win thì nó hiện thông báo này là sao ạ?


(明玉) #2

Nhìn hình là mình kết luận luôn, bạn không hề có kiến thức gì về phân vùng, boot gì cả, bạn nên đem máy ra tiệm sửa, nhờ người ta sửa cho mau.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?