Hỏi về load centrality

Có bác nào học qua load centrality rồi khai phá cho mình với, không hiểu nó khác thằng betweenness centrality ở mặt gì. Tài liệu về thằng này rất ít, mình tìm đọc hoài mà vẫn không thông.

1 Like

It’s not easy to read it, but it’s not easy to do it.

Really? Have you tried it in English? Load Centrality is slightly different in algorithm from Betweeness Centrality. Read THIS for more details.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?