Hỏi về làm hiệu ứng chữ css

Screen Shot 2022-02-28 at 16.41.08 trong figma có text như này ai giúp mình là làm sao để code ra 2 text nằm nên nhau như thế này vậy ạ

Dùng thuộc tính text-stroketext-fill-color cùng với kết hợp các phần tử chồng lên nhau sẽ tạo được hiệu ứng này.

Bản xem thử dưới đây chưa hoàn chỉnh, chỉ để cho bạn biết và tự tìm hiểu thêm.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?