Hỏi về khoá học C++ trên DayNhauHoc

Cho mình hỏi tí, mình có đọc thông tin như thế này trên web:

Khóa học này bao gồm 5 khóa học nhỏ

C++ Cơ bản dành cho người mới học lập trình dạy các khái niệm cơ bản của C++, cách sử dụng thư viện để xây dựng chương trình
C++ Hướng đối tượng tập trung về hướng đối tượng, giới thiệu về lập trình giao diện, đồ họa
C++ Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật tập trung về thư viện chuẩn STL như cách sử dụng vector, list, map và một số thuật toán như sort, find, …
C++ Lập trình giao diện với Qt hướng dẫn cách lập trình giao diện với Qt
C++ Viết chương trình Hack Game với Qt hướng dẫn cách đọc vùng nhớ / ghi vùng nhớ lên một game, sử dụng Qt để thiết kế giao diện hoàn chỉnh

Cho mình hỏi là tất cả khoá học đã ra đầy đủ chưa, hay chỉ mới ra 1 phần à, mình muốn coi 1 cái gì đó từ đầu cho tới lúc làm ra tool game luôn :smiley:

chỉ là khóa cơ bạn thôi bạn. đến tầm đó còn xa với lắm bạn

trên đó chỉ mới có phần cơ bản thôi. 4 khóa kia chưa có bạn ơi. Tuy nhiên đẻ làm được game sẽ mất khá nhiều thời gian đó bạn, không phải đơn giản là học xong làm được liền đâu

Mà sao chưa thấy anh đạt cập nhập tiếp khóa học nhỉ :smiley:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?