Hỏi về Java game

java

(Thân Hoàng) #1

Em đang tìm hiểu mod game Java, trong đó nó có yêu cầu nhập capcha để tiếp tục chơi.
Nhờ mọi người giúp đỡ về cách hoạt động của capcha(tạo và xác nhận).
Em nghĩ nó sẽ hoạt động như sau : Trong resource của game sẽ có các hình ảnh của các số capcha, mã capcha sẽ được server mã hóa(?) và gửi về, game decode(?) và gọi các hình ảnh tương ứng. Sau đó người dùng nhập, nó đem capcha do user nhập và gửi lên server. server so sánh rồi trả về kết quả.
Em nghĩ hướng nó như vậy. Em tìm trong sourse code(decompile từ file JAR) thì có thấy hàm createImage image
Nhưng không mở được hình ảnh kia trong folder resource vì nó đã được mã hóa.
Em biết mod, hack rất là khó nhưng vẫn muốn tìm hiểu. Mong mọi người giúp đỡ ạ.


(Nguyễn Đình Anh) #2

Mình tìm được 1 thư viện này:
http://jcaptcha.sourceforge.net/


(Thân Hoàng) #3

Thanks bác, nhưng mình tìm trong source của game thì không thấy nó dùng thư viện này.
Mình nghĩ là nó sẽ có 1 hình ảnh chứa tất cả các số, rồi dùng code để cắt từng số trong hình lớn đó ra @@
image


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?