Hỏi về import dữ liệu Excel lên website

vd như mjk có 1 bảng như này trong file excel image

thì làm như thế nào để trang web của mjk có thể lấy dữ liệu từ file excel này . trên web cũng sẽ có định dạng bảng như v .
mjk cảm ơn ạ

Dùng thư viện xử lí file excel thôi.

Còn nếu chỉ muốn hiển thị file excel đó lên thì chỉ cần up file excel đó lên rồi dùng trang iframe của Microsoft là được.

http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/How-to-embed-an-excel-file-on-a-web-page-HTML.php

4 Likes

tks bạn . nhưng khi sử dụng iframe này thì mjk có tương tác với trang tính của file excel khi push trên web ko ạ

Có nhưng chỉ kiểu để xem với in ra thôi. Nếu bạn muốn chuyển dữ liệu trong file excel ra dạng bảng HTML thì cần dùng thư viện bên ngoài như SheetJS để xử lí.

3 Likes

bạn có thể hướng dẫn mjk chổ sheetJs ko ạ

Bạn có thể dùng https://awesome-table.com/

Trang này thiết kế cho người không chuyên, họ có hẳn hướng dẫn từng bước để làm, chỉ việc follow thôi. Yêu cầu của bạn có bài hướng dẫn ở đây rồi

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?