Hỏi về hệ thống lưới container trong Bootstrap 4

Mọi người ơi, mọi người cho em hỏi là em mới tập làm giao diện web mà giao diện này có width > 1140px thì có thể áp dụng được hệ thống lưới container không ạ và áp dụng bằng cách nào ạ, em cảm ơn ạ!!!

Width có ảnh hướng gì đến Grid đâu nhỉ ?

1 Like

Thì em đang thắc mắc chỗ đấy ạ, em đang làm cái font-end cho 1 website và em có sử dụng bootstrap 4 mà width của web lớn hơn 1140px, trong khi đó hệ thống lưới container của boostrap 4 chỉ có width = 1140px?

Thường thì các trang web chỉ nên giới hạn content ở mức đấy thôi. Content cho căn giữa còn lại cho background fill toàn bộ trang. Không nên cố fit chiều ngang quá mức. Mắt người cũng không theo dõi hết được

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?