Hỏi về hàm add_cookie trong selenium python 3

chào anh chị ,em có đang làm về selenium trên py3 ,em có thực hiện load một trang web có yêu câu đăng nhập .Em có đăng nhập thành công và đã tạo hàm get_cookies để lấy cookie về có dang [{domain’:…},{‘domain’:…}] và em có chạy mảng ra để add_cookie theo như trên các bài trên gg ,nhưng em gặp lỗi này mà chưa thể khắc phục được mặc dù em xem theo các bài trên gg họ đều làm như vậy ,mà em lại bị lỗi này dù đã update chromedrive lên bản v77 rồi 1
Anh chị nào biết có thể chỉ em được không ,Em cảm ơn

Tham số expiry không hợp lệ.

3 Likes

bạn có thể làm một ví dụ được không cảm ơn bạn ,m làm mà lại không tài nào chạy cookie được :smile: ,à cái nữa là mỗi cookie này là một profile à bạn ,hay tạo profile như nào để tạo mới nhỉ .

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?