Hỏi về Google Colab

Xin chào mọi người. Mọi người có ai đã hoặc đang dùng google colab (https://colab.research.google.com) không ạ ? Mọi người có bị lỗi gõ chữ không, thật ra không phải lỗi mà cách di chuyển của con trỏ khi viết rất khó chịu. Ví dụ như khi viết một đoạn code thì trong quá trình viết dòng chữ sẽ nhảy (giật) rất nhiều, khi dừng thì sẽ hiện đúng kết quả đã gõ. Đặc biệt khi cần sửa code, nhấp chuột vào dòng code thì con trỏ hiển thị không nằm ở cuối dòng (nhưng khi gõ thì vẫn đúng). Theo như mình quan sát thì có lẽ do các khoảng cách hoặc tab được tự động đặt vào để code dễ nhìn nhưng phần con trỏ thì lại đặt ở vị trí như không có các khoảng trắng hoặc tab. Mọi người có ai dùng giúp mình fix với. Mình cảm ơn nhiều !

Mình cũng bị lỗi tương tự. Mọi người có ai biết cách khắc phục không ạ. Cảm ơn mọi người.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?