Hỏi về Form validation Vuejs

EM chào mọi người ạ, em mới tìm hiểu về form validation của vuejs, mọi người cho em hỏi lỗi trên hình là lỗi gì ạ, và cách giải quyết. Em cảm ơn ạ, mong mọi người nhẹ tay

Bạn đã import đầy đủ chưa

window.Vue = require('vue');
window.VeeValidate = require('vee-validate');
window.Vue.use(window.VeeValidate);
1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?