Hỏi về đọc database bằng express.js

Chào mọi người, hiện em đang làm một trang web để đánh dấu vị trí tàu và vẽ hành trình của tàu, đầu vào là điểm đầu, điểm cuối và vị trí hiện tại. Em có hai câu hỏi như sau:

1/ Có API nào hỗ trợ vẽ hành trình khi biết điểm đầu và điểm cuối hay không?
2/ Hiện cách làm của em là chia nhỏ quãng đường ra để có thể ghép đường đi từ cảng vào quãng đường chính (kiểu đường cố định cho mọi tàu), khi đó em cần:

  • Đọc quãng đường từ cảng đến đường chính trong collection port
  • Đọc quãng đường của đường chính trong collection route\

không biết có cách nào đọc nhiều collection từ database hay không?
Em xin cảm ơn!

Cái này có thể sử dụng các api của Google Map API để vẽ đường đi, cũng như tính toán khoảng cách, thời gian, …

https://developers.google.com/maps/documentation/

4 Likes

Cảm ơn bạn nhưng cái này vẽ theo tọa độ mình nhập vào, chứ không tự vẽ đường từ điểm đầu đến điểm cuối được một cách tự động được.

Bạn có thể tìm tọa độ dựa trên địa điểm nhập vào mà :))) Google Map cũng có API hỗ trợ đó :))

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?