Hỏi về độ an toàn của hệ mã Knapsack (Merkle-Hellman)

Chào mọi người. E đang có bài tập tìm hiểu về hệ mã Knapsack( Merkle-Hellman) trong môn an toàn bảo mật thông tin.
Mọi người ai có tài liệu về độ an toàn và code của hệ mã cho em tham khảo với ạ.
Em cảm ơn.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?