Hỏi về debug java

java

(Nguyễn Văn Hòa) #1

m.n cho e hỏi e đang lập trình java và mọi khi vẫn debug bình thường bậy giờ debug thì n BUILD SUCCESSFUL luôn mà ko chạy đến dòng code mình đáng dấu rồi dừng nữa.!


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?