Hỏi về dấu nhấp nháy trong sublime text 3


mọi người cho em hỏi cái dấu nhấp nháy ngang đó có thể chuyển thành cái dấu nhấp nháy dọc không và cái dấu đó gọi là gì vậy ạ.
em cám ơn!

nhấn nút Insert trên bàn phím nhé

2 Likes

Cursor là tên của nó.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?