Hỏi về cuộc sống ở Nhật

mình đang tính qua đợt dịch đi nhật làm. mọi người ai đi rồi có thể chia sẻ về cuộc sống sang đấy k ạ.

Bạn lên youtube tìm các bloger Việt Nam đang sống ở Nhật, Có rất nhiều người làm về chủ đề cuộc sống Nhật rồi.

6 Likes

Welcome to DNH! :smiley:
Tớ nghĩ cậu nên hỏi chi tiết hơn Huy à, câu hỏi của cậu chung chung quá, nên cậu sẽ nhận được câu trả lời là “cuộc sống ở Nhật cũng bình thường”.

Cậu cần thực sự biết điều gì ở Nhật?

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?