Hỏi về CSDL parse


(Cậu Bé Nông Dân) #1

Em có vào tranh chủ của parse để đăng kí tài khỏan mà không thấy chỗ đăng kí ở đâu, mọi người ai đã từng dùng có thể chỉ em cách đang kí tài khoản parse được không ạ, em cảm ơn nhiều ạ!!!


(SITUVN.gcd) #2

Giờ nó chuyển sang mã nguồn mở rồi, vào trang GitHub của nó mà sử dụng.
(Cậu Bé Nông Dân) #3

em cảm ơn anh nhiều ạ!!!


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?