Hỏi về copy source web nhưng bị sai reponsive

Mong ae giúp đỡ ạ, em đã checked lại link nhưng không biết sai chỗ nào, em xem class thì thấy thiếu slick nhưng em đã bổ sung nó vẫn không working
Ảnh chụp màn hình 2023-04-13 093439
Ảnh chụp màn hình 2023-04-13 093402|690x448
đây là web em copy https://htmldemo.zcubethemes.com/finco/!

(post withdrawn by author, will be automatically deleted in 24 hours unless flagged)

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?