Hỏi về cookie trong Javascript

. Mọi người cho e hỏi sao mà biến cookie không được lưu giữ , cảm ơn ạ !

Cookie thì bạn phải đưa trang web lên host (tải xampp về tạo localhost) thì mới nhận được cookie nhe.

4 Likes

bạn mở local thì k chạy đc đâu, bạn paste thẳng code vào console của 1 site bất kỳ ấy

4 Likes

E cảm ơn e làm được rồi

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?