Hỏi về code bài toán quân hậu

Chào mọi người ạ,hiện tại thì em mới bắt đầu học python và đang đọc code bài toán quân hậu.Mặc dù đã cố để hiểu phần return chỗ bài hàm nhưng em vẫn không hoàn toàn hiểu nó.Đọc code bài quân hậu xong em lại càng không hiểu,mong anh chị nào giải thích giúp em với !!!
Tại sao return false rồi mà sao lại về return true làm gì ạ?
Tiện thể cho em hỏi exit và return khác nhau chỗ nào ạ?

image

“return false” chỉ khi điều kiện if condition ở dòng 5 được thỏa mãn. Sau khi “return”, hàm đó sẽ dừng lại luôn mà không thực hiện dòng 7.
Điều đó đồng nghĩa với việc nếu if condition ở dòng 5 không bao giờ được thỏa mãn cho mọi phần tử trong vòng lặp, for loop sẽ chạy tiếp cho tới khi hết các phần tử trong d. Cuối cùng, “return true” ở dòng 7 sẽ được chạy.

“return” nghĩa là cậu muốn trả về giá trị nào đó cho 1 hàm. Nếu cậu có hàm sum(a, b) để trả về kết quả là tổng 2 số ở parameter, cậu sẽ có implement thế này:

def sum(a, b):
    return a + b

Một hàm sẽ được thực hiện tuần tự từng câu lệnh cho tới khi gặp “return” => khi return xong, cậu không thực hiện gì nữa.

“exit” là khi cậu muốn dừng hẳn chương trình ở bất cứ thời điểm nào. Thường thì cậu có thể exit khi chương trình gặp lỗi không thể hồi phục được, hoặc để ở cuối chương trình (vốn không cần thiết do đằng nào nếu chương trình chạy xong, nó cũng “exit”).

Hope it helps!

4 Likes

Vậy cho em hỏi ngu 1 câu ạ,cái lệnh If possible dưới là chạy khi return True đúng không ạ?

Đúng. Này là cú pháp căn bản, bạn nên tìm hiểu kỹ để đỡ mất thời gian khi đọc code về sau

3 Likes

Vâng,mình cảm ơn nha :grinning: :grinning: :grinning:

Trước khi hỏi, bạn nên thử google trước
Những gì bạn hỏi giống như bạn chưa từng học/đọc cú pháp của python mà lại đi đọc code python vậy đó
Câu hỏi quá cơ bản, thậm chí không code python mà code hầu như bất kì ngôn ngữ lập trình nào khác thì người ta cũng biết là return kết thúc hàm, hay thậm chí exit tuy không phổ biến bằng return nhưng cũng khá dễ để đoán hoặc search ra là lệnh kết thúc chương trình đang chạy

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?