Hỏi về chức năng tự gợi ý Dev C++

có cách nào để bật chức năng gợi ý từ trong dev c++ không v?
như khi mình gõ “co” thì nó sẽ gợi ý “cout” và nhiều từ khác có chứa “co” bên dưới

Cậu thử làm theo hướng dẫn ở đây xem:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?