Hỏi về chức năng in table HTML sang file PDF

Cho em hỏi là cách nào để chuyển 1 bảng HTML sang file PDF với ạ! Em muốn chuyển sang file PDF và thực hiện chức năng in luôn. Mong mọi người chỉ dẫn ạ! Em cảm ơn

Bạn có thể sử dụng thư viện html2pdf để chuyển HTML thành PDF, sau đó lưu lại thành blob url rồi mở trong tab mới.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?