Hỏi về cache trong redis và PHP?

Như tiêu đề , người ta thường cache variables bằng serialize hoặc html tĩnh nhưng mà có cách nào để lưu cả 2 bằng redis không ạ ? Ví dụ

<div><?= echo $test; ?></div>

Ý cậu có phải là “cache static html file” và “serialize object để tăng hiệu quả việc cache”? Vì tớ chưa thấy việc cache variable bằng HTML tĩnh được sử dụng thường xuyên thế nào :smile:

Ý cậu là “lưu static HTML vào redis” và “lưu serialize object vào redis”? :sweat_smile:
Nếu là vậy thì:

  • Cache static HTML thường được làm bằng CDN, không bằng redis.
  • Cậu hoàn toàn có thể tự serialize object, lưu nó vào redis như bình thường. Khi lấy ra cậu chỉ cần deserialize object đó là xong.
    Tớ không rõ PHP ra sao, cơ mà cậu hoàn toàn có thể xử lý việc đó manually (nếu may mắn, sẽ có 1 thư viện nào đó xử lý việc này cho cậu, chẳng hạn như Redisson bên Java).

Tớ cũng chưa hiểu ví dụ của cậu có liên quan gì tới cache nữa :sweat_smile:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?