Hỏi về cách xử lý css và js không sử dụng cho trang web 30-40 pages

Mình có web tầm 30-40 pages sử dụng springboot và thymleaf làm sao để xóa nhưng đoạn css và js khi ko sử dụng . Mình có sử dung dev tool của chrome nhưng mà thấy ko hữu ích lắm vì mấy đoạn common css thì có trang này sử dụng trang kia sử dụng dev tool ko cover hết đc. Mình cảm ơn.

Hình như file CSS, JS trình duyệt đã tải xuống rồi thì không lập trình để xóa được chỉ có trường hợp user tự xóa thủ công mới được.

ý mình hỏi có cách nào check đc mấy đoạn đấy ko , để mình vào xóa bằng tay cũng đc.

Bạn record lại quá trình load page theo cách này:
https://developer.chrome.com/docs/devtools/coverage/#:~:text=The%20Coverage%20tab%20in%20Chrome,your%20mobile%20users%20cellular%20data.

CSS selector nào bị gạch đỏ là không sử dụng.

2 Likes

Có cách, nhưng nó khó, nếu có dưới 100 trang thì dò xoá thủ công nhanh hơn ngồi lập trình để xoá. Mình đã từng xử lý vụ này cho một số website khách hàng, nó khó chứ không đơn giản, cũng dễ bị xoá nhầm bởi lý do là có lúc đoạn CSS lúc không được dùng, lúc khác nó lại được dùng, nếu là web tĩnh còn dễ, chứ web mà dùng JavaScript (DHTML, not dynamic web) để chọc vào class của CSS là gần như chịu.

Bạn phải biết lập trình một ngôn ngữ nào đó đủ khá, và biết cách sử dụng Selenium hoặc Puppeteer. Hãy bỏ ra 3-4 tháng tìm hiểu, và bạn sẽ làm được.

5 Likes

thank bạn :ok_hand: :ok_hand: :ok_hand: :ok_hand: :ok_hand:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?