Hỏi về cách truyền dữ liệu qua lại giữa JSP và servlet

Chào mọi người !
Cho mình hỏi điều này
Hiện tại mình đang học web dùng bằng java
Mình viết 1 trang trên JSP sao đó mình vào 1 giá trị gửi nó về bên servlet để xử lý. Sau khi xử lý xong thì mình không biết cách gửi giá trị đã xử lý từ servlet về trang jsp ban đầu để hiển thị ra.
Ai có thể giúp mình với mình cảm ơn rất nhiều

Bạn tìm hiểu scope nhé :smiley:

Bạn dùng request.setAttribute() nhé. :slight_smile:

Tham khảo cách xử lý form nhé bạn Xử lý form với jsp/servlet,

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?