Hỏi về cách tính tổng số nguyên tố

Ngôn ngữ:C++
Yêu cầu:
Bài 1:nhập vào 1 số nguyên tố rồi tính tổng của các số nguyên tố của ước số đã nhập
vd:nhập vào 30 thì có các ước là 1,2,3,5,6,10,15,30
theo yêu cầu đề bài chỉ lấy các số nguyên tố trong dãy ước trên cộng vào với nhau để
=>xuất ra tổng:2+3+5=10

Bài 2:
phân tích 1 số nguyên tố tành các tích các thừa số nguyên tố đó
VD:nhập vào số 12 =>2.2.3
30 =>2.3.5

Xin hãy cho mình 1 thuật toán
Xin chân thành cảm ơn các bro

chả có đầu có mỗi phần giữa và đuôi thôi à, ai biết giúp cái gì cơ chứ :))

Bạn viết phần phân tích của mình ra hoặc code mà bạn đã làm để mọi người góp ý chứ đưa bài tập lên là bị close topic liền.

mình xin thuật toán (cảm ơn bạn đã nhắc nhở mình sửa rồi :v: )

mình xin thuật toán (cảm ơn bạn đã nhắc nhở mình sửa rồi :v :v)

Đề của bạn bị nhầm rồi hay sao ấy. Số nguyên tố rồi thì chỉ có 2 ước là 1 và chính nó thôi.
Thuật toán của xác định xem A có là số nguyên tố không là:
Lấy A chia cho từ 2 tới căn bậc 2 của A. Nếu có chia hết thì không là số nguyên tố

viết một hàm kiểm tra số nguyên tố: google đầy, trong diễn đàn cũng có bài nói về cái này rồi


một hàm tính tổng. dùng hàm kiểm tra trên để kiểm tra, nếu đún thì cộng, nếu không thì bỏ :slight_smile:
chúc bạn học tốt

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?