Hỏi về cách test game trên google play

googleplay
game-programming

(Nguyễn Văn Khoa) #1

xin chào mọi người

cho em hỏi là có cách nào để tải lên và test game của mình trên google play mà không cần phải xuất bản nó không vậy, như là mình up video lên youtube mà để chế độ riêng tư hoặc không công khai ấy

em xin cảm ơn


(Tao Không Ngu.) #2

Hi Nguyễn Văn Khoa
Có chế độ alpha, beta test.


(Nguyễn Văn Khoa) #3

bạn có link video hướng dẫn không


(Nguyễn Văn Khoa) #4

mà hình như cái này cần một nhóm người để thử nghiệm mà, ý mình cách test game chạy trên google play chỉ cho một mình mình thấy thôi, giống như mình tải video lên youtube nhưng chỉ có mình xem được ấy


(Trần Hoàn) #5

“google play private tester”


(Nguyễn Văn Khoa) #7

bạn có link video hướng dẫn không vậy


(Trần Hoàn) #8

https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/3131213


(Tao Không Ngu.) #9

Hi Nguyễn Văn Khoa.
Không nhầm thì bản alpha cần chia sẻ theo gmail (Chỉ những người được chia sẻ mới có thể update từ store). Bản beta thì có thể tự đăng ký.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?