Hỏi về cách tạo link preview trong React

Chào các bác

Các bác cho em hỏi các tạo link preview (như hình) trong React với ạ
Em đã dùng thử thư viện react-helmet nhưng mà chỉ change trong view của user, còn khi share link thì vẫn không được, chỉ load được preview mặc định trong file index.html của react
Em cảm ơn nhiều

Screen Shot 2021-04-15 at 20.22.02

1 Like

Cái bạn muốn gọi là Open Graph meta tags, nó đc khai báo trên thẻ header và helmet giúp bạn cái đó.

Bạn đã đụng vào helmet mà không được thì khả năng phải debug thêm.
Debug nghĩa là xem xem thẻ đã được sinh ra chưa, nội dung có đúng không…Tất cả liên quan đến keyword trên, bạn tìm đọc về nó là làm được.

6 Likes

Em đã chuyển qua SSR React rùi bác
Dùng helmet thì sau khi load nó mới render ra meta tags, cho nên khi share link thì sẽ không lấy được meta data để preview.
Anyway, thanks bác :smiley:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?