Hỏi về cách sử dụng để tránh gặp lỗi các port Mysql trên Xampp

Dạ em xin chào anh chị,

Em đang sử dụng Xampp (v3.3.0), trên Windows, em thường xuyên gặp vấn đề về cổng mysql như trong hình dưới (em download ảnh trên mạng về ạ)

A9XwQ
Mỗi lần bị vậy, em thường sửa theo một vài cách sau: đổi cổng (3306 không vào được em đổi sang 3307…) hoặc em làm theo hướng dẫn bên dưới:

 1. Rename the folder C:\xampp\mysql\data to C:\xampp\mysql\data_old (you can use any name)
 2. Create a new folder C:\xampp\mysql\data
 3. Copy the content that resides in C:\xampp\mysql\backup to the new C:\xampp\mysql\data folder
 4. Copy all your database folders that are in C:\xampp\mysql\data_old to C:\xampp\mysql\data (skip the mysql, performance_schema, and phpmyadmin folders from C:\xampp\mysql\data_old )
 5. Finally copy the ibdata1 file from C:\xampp\mysql\data_old and replace it inside C:\xampp\mysql\data folder
 6. Now Start MySQL from XAMPP control panel

Nhưng gần đây Xampp của em không thể vào được bất kì cổng nào từ 3306 đến 3309, dù có thử từng cổng nhưng em không thể bật được mysql trên Xampp lên lại được. Và em đã xóa Xampp để cài lại từ đầu, em nghĩ bản thân em không biết cách sử dụng đúng và em sợ sau này em lại xóa cài lại như vậy sẽ làm mất dữ liệu lại.

Em có vài câu hỏi nhờ anh chị hướng dẫn giúp em với ạ:

 1. Anh chị hướng dẫn giúp em cách để em không gặp lại lỗi như trên không ạ, chẳng hạn project 1 em chạy trên cổng 3306 . Sau khi không cần làm việc với project 1 nữa liệu em có thể ngắt cổng 3306 với project 1 đi để các project sau có thể chạy trên cổng 3306 không ạ?

 2. Em clone 1 project bằng git về, và project đó em chạy ở cổng 3309. Sau khi thay đổi một số code của project em muốn xóa hết để làm việc lại từ đầu. Em đã xóa folder chứa project đó đi (sau đó em lại clone project đó về lại để viết lại) thì Xampp lỗi cổng 3309. Em thấy hành động xóa của em đã gây ra lỗi, liệu thay vì xóa em nên làm như thế nào cho đúng để project đó luôn chạy được trên cổng 3309 ạ?

Em cảm ơn anh chị đã đọc topic em, mong nhận được sự hướng dẫn của anh chị ạ.

Kinh nghiệm của mình với vụ này đó là nên có 1 partition chia ở FAT32 (để loại bỏ hoàn toàn việc thiết lập quyền của Windows) và cài XAMPP vào partition đó. Windows 10 có nhiều cái bực mình liên quan đến policy này nọ + thư viện Microsoft Visual C++ Redistributable mà người chưa từng phát triển phần mềm với .NET framework thì gần như không khắc phục được, nếu có cũng may mắn/ tạm thời mà thôi.

Lỗi hiện lên XAMPP lại cứ báo gì đó cảm giác như port bị chiếm, kể cả Apache và MySQL đều hay bị dính kiểu này, cài đi cài lại các kiểu, đổi port và tắt các dịch vụ khác trên máy để tránh xung đột port đều không giải quyết triệt để vấn đề.

Cách giải quyết khác: nghiên cứu máy ảo Linux hoặc WSL(2) và cho Apache, MySQL chạy bên trong cái đó.

3 Likes

Dạ em xin cảm ơn ạ, em sẽ tìm hiểu về Linux để khắc phục ạ.

Sửa? Có lẽ đây là ĐÂY

1 Like

Cậu show log của Xampp được không? Ở đó nên có thông tin để cậu hiểu vấn đề gì đã xảy ra. Khi đó, cậu mới biết cách sửa và cách tránh.

3 Likes

dạ mấy ngày trước khi lỗi em có mở file log lên để check nhưng lại không không biết cách sửa nên đã xóa và cài lại Xampp hic hic. Giờ file log lỗi lúc đó cũng bị mất luôn rồi ạ.

Dạ em cảm ơn ạ, dạ em có áp dụng những cách trong đó nhưng sau một thời gian lại lỗi lại ạ

Mặc dù hôm trước em đã xóa Xampp và cài lại, nhưng hôm nay lại lỗi ở cổng 3309 (hôm qua còn chạy bình thường ạ). Đây là file log ạ, dạ nhờ mọi người xem giúp em với ạ

2022-08-05 11:13:15 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions
2022-08-05 11:13:15 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2022-08-05 11:13:15 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11
2022-08-05 11:13:15 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2022-08-05 11:13:15 0 [Note] InnoDB: Using SSE2 crc32 instructions
2022-08-05 11:13:15 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 16M, instances = 1, chunk size = 16M
2022-08-05 11:13:15 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2022-08-05 11:13:15 0 [Note] InnoDB: Starting crash recovery from checkpoint LSN=300288
2022-08-05 11:13:15 0 [Note] InnoDB: 128 out of 128 rollback segments are active.
2022-08-05 11:13:15 0 [Note] InnoDB: Removed temporary tablespace data file: "ibtmp1"
2022-08-05 11:13:15 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2022-08-05 11:13:15 0 [Note] InnoDB: Setting file 'C:\php\xampp\mysql\data\ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ...
2022-08-05 11:13:15 0 [Note] InnoDB: File 'C:\php\xampp\mysql\data\ibtmp1' size is now 12 MB.
2022-08-05 11:13:15 0 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2022-08-05 11:13:15 0 [Note] InnoDB: 10.4.24 started; log sequence number 300297; transaction id 170
2022-08-05 11:13:15 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from C:\php\xampp\mysql\data\ib_buffer_pool
2022-08-05 11:13:15 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
2022-08-05 11:13:15 0 [Note] Server socket created on IP: '::'.
2022-08-05 11:13:15 0 [ERROR] Can't start server: Bind on TCP/IP port. Got error: 10048: Only one usage of each socket address (protocol/network address/port) is normally permitted.

2022-08-05 11:13:15 0 [ERROR] Do you already have another mysqld server running on port: 3306 ?
2022-08-05 11:13:15 0 [ERROR] Aborting
2022-08-05 11:16:37 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions
2022-08-05 11:16:37 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2022-08-05 11:16:37 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11
2022-08-05 11:16:37 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2022-08-05 11:16:37 0 [Note] InnoDB: Using SSE2 crc32 instructions
2022-08-05 11:16:37 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 16M, instances = 1, chunk size = 16M
2022-08-05 11:16:37 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2022-08-05 11:16:37 0 [Note] InnoDB: 128 out of 128 rollback segments are active.
2022-08-05 11:16:37 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2022-08-05 11:16:37 0 [Note] InnoDB: Setting file 'C:\php\xampp\mysql\data\ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ...
2022-08-05 11:16:37 0 [Note] InnoDB: File 'C:\php\xampp\mysql\data\ibtmp1' size is now 12 MB.
2022-08-05 11:16:37 0 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2022-08-05 11:16:38 0 [Note] InnoDB: 10.4.24 started; log sequence number 300306; transaction id 170
2022-08-05 11:16:38 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from C:\php\xampp\mysql\data\ib_buffer_pool
2022-08-05 11:16:38 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
2022-08-05 11:16:38 0 [Note] Server socket created on IP: '::'.
2022-08-05 13:48:17 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions
2022-08-05 13:48:17 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2022-08-05 13:48:17 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11
2022-08-05 13:48:17 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2022-08-05 13:48:17 0 [Note] InnoDB: Using SSE2 crc32 instructions
2022-08-05 13:48:17 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 16M, instances = 1, chunk size = 16M
2022-08-05 13:48:17 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2022-08-05 13:48:17 0 [Note] InnoDB: Starting crash recovery from checkpoint LSN=98108090
2022-08-05 13:48:18 0 [Note] InnoDB: Starting final batch to recover 1 pages from redo log.
2022-08-05 13:48:19 0 [Note] InnoDB: 128 out of 128 rollback segments are active.
2022-08-05 13:48:19 0 [Note] InnoDB: Removed temporary tablespace data file: "ibtmp1"
2022-08-05 13:48:19 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2022-08-05 13:48:19 0 [Note] InnoDB: Setting file 'C:\php\xampp\mysql\data\ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ...
2022-08-05 13:48:19 0 [Note] InnoDB: File 'C:\php\xampp\mysql\data\ibtmp1' size is now 12 MB.
2022-08-05 13:48:19 0 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2022-08-05 13:48:19 0 [Note] InnoDB: 10.4.24 started; log sequence number 98108352; transaction id 6526
2022-08-05 13:48:19 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from C:\php\xampp\mysql\data\ib_buffer_pool
2022-08-05 13:48:19 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
2022-08-05 13:48:19 0 [Note] Server socket created on IP: '::'.
2022-08-06 21:27:57 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions
2022-08-06 21:27:57 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2022-08-06 21:27:57 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11
2022-08-06 21:27:57 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2022-08-06 21:27:57 0 [Note] InnoDB: Using SSE2 crc32 instructions
2022-08-06 21:27:57 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 16M, instances = 1, chunk size = 16M
2022-08-06 21:27:57 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2022-08-06 21:27:58 0 [Note] InnoDB: Starting crash recovery from checkpoint LSN=98110285
2022-08-06 21:28:03 0 [Note] InnoDB: 128 out of 128 rollback segments are active.
2022-08-06 21:28:03 0 [Note] InnoDB: Removed temporary tablespace data file: "ibtmp1"
2022-08-06 21:28:03 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2022-08-06 21:28:03 0 [Note] InnoDB: Setting file 'C:\php\xampp\mysql\data\ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ...
2022-08-06 21:28:03 0 [Note] InnoDB: File 'C:\php\xampp\mysql\data\ibtmp1' size is now 12 MB.
2022-08-06 21:28:03 0 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2022-08-06 21:28:03 0 [Note] InnoDB: 10.4.24 started; log sequence number 98110294; transaction id 6579
2022-08-06 21:28:03 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from C:\php\xampp\mysql\data\ib_buffer_pool
2022-08-06 21:28:03 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
2022-08-06 21:28:03 0 [Note] Server socket created on IP: '::'.
2022-08-07 8:52:43 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions
2022-08-07 8:52:43 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2022-08-07 8:52:43 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11
2022-08-07 8:52:43 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2022-08-07 8:52:43 0 [Note] InnoDB: Using SSE2 crc32 instructions
2022-08-07 8:52:43 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 16M, instances = 1, chunk size = 16M
2022-08-07 8:52:43 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2022-08-07 8:52:43 0 [Note] InnoDB: Starting crash recovery from checkpoint LSN=98968445
2022-08-07 8:52:53 0 [Note] InnoDB: 128 out of 128 rollback segments are active.
2022-08-07 8:52:53 0 [Note] InnoDB: Removed temporary tablespace data file: "ibtmp1"
2022-08-07 8:52:53 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2022-08-07 8:52:53 0 [Note] InnoDB: Setting file 'C:\php\xampp\mysql\data\ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ...
2022-08-07 8:52:53 0 [Note] InnoDB: File 'C:\php\xampp\mysql\data\ibtmp1' size is now 12 MB.
2022-08-07 8:52:53 0 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2022-08-07 8:52:53 0 [Note] InnoDB: 10.4.24 started; log sequence number 98968454; transaction id 9723
2022-08-07 8:52:53 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from C:\php\xampp\mysql\data\ib_buffer_pool
2022-08-07 8:52:53 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
2022-08-07 8:52:54 0 [Note] Server socket created on IP: '::'.
2022-08-07 9:28:06 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions
2022-08-07 9:28:06 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2022-08-07 9:28:06 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11
2022-08-07 9:28:06 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2022-08-07 9:28:06 0 [Note] InnoDB: Using SSE2 crc32 instructions
2022-08-07 9:28:06 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 16M, instances = 1, chunk size = 16M
2022-08-07 9:28:06 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2022-08-07 9:28:07 0 [Note] InnoDB: Starting crash recovery from checkpoint LSN=98988362
2022-08-07 9:28:19 0 [Note] InnoDB: Starting final batch to recover 3 pages from redo log.
2022-08-07 9:28:28 0 [Note] InnoDB: 128 out of 128 rollback segments are active.
2022-08-07 9:28:28 0 [Note] InnoDB: Removed temporary tablespace data file: "ibtmp1"
2022-08-07 9:28:28 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2022-08-07 9:28:28 0 [Note] InnoDB: Setting file 'C:\php\xampp\mysql\data\ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ...
2022-08-07 9:28:28 0 [Note] InnoDB: File 'C:\php\xampp\mysql\data\ibtmp1' size is now 12 MB.
2022-08-07 9:28:28 0 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2022-08-07 9:28:29 0 [Note] InnoDB: 10.4.24 started; log sequence number 98989551; transaction id 9850
2022-08-07 9:28:29 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from C:\php\xampp\mysql\data\ib_buffer_pool
2022-08-07 9:28:29 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
2022-08-07 9:28:29 0 [Note] Server socket created on IP: '::'.
2022-08-07 20:21:40 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions
2022-08-07 20:21:40 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2022-08-07 20:21:40 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11
2022-08-07 20:21:40 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2022-08-07 20:21:40 0 [Note] InnoDB: Using SSE2 crc32 instructions
2022-08-07 20:21:40 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 16M, instances = 1, chunk size = 16M
2022-08-07 20:21:40 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2022-08-07 20:21:40 0 [Note] InnoDB: Starting crash recovery from checkpoint LSN=99141596
2022-08-07 20:21:56 0 [Note] InnoDB: 128 out of 128 rollback segments are active.
2022-08-07 20:21:56 0 [Note] InnoDB: Removed temporary tablespace data file: "ibtmp1"
2022-08-07 20:21:56 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2022-08-07 20:21:56 0 [Note] InnoDB: Setting file 'C:\php\xampp\mysql\data\ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ...
2022-08-07 20:21:56 0 [Note] InnoDB: File 'C:\php\xampp\mysql\data\ibtmp1' size is now 12 MB.
2022-08-07 20:21:56 0 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2022-08-07 20:21:56 0 [Note] InnoDB: 10.4.24 started; log sequence number 99141605; transaction id 10532
2022-08-07 20:21:56 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from C:\php\xampp\mysql\data\ib_buffer_pool
2022-08-07 20:21:56 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
2022-08-07 20:21:56 0 [Note] Server socket created on IP: '::'.
2022-08-08 8:38:34 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions
2022-08-08 8:38:34 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2022-08-08 8:38:34 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11
2022-08-08 8:38:34 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2022-08-08 8:38:34 0 [Note] InnoDB: Using SSE2 crc32 instructions
2022-08-08 8:38:34 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 16M, instances = 1, chunk size = 16M
2022-08-08 8:38:34 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2022-08-08 8:38:35 0 [Note] InnoDB: Starting crash recovery from checkpoint LSN=99970692
2022-08-08 8:38:49 0 [Note] InnoDB: 128 out of 128 rollback segments are active.
2022-08-08 8:38:49 0 [Note] InnoDB: Removed temporary tablespace data file: "ibtmp1"
2022-08-08 8:38:49 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2022-08-08 8:38:49 0 [Note] InnoDB: Setting file 'C:\php\xampp\mysql\data\ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ...
2022-08-08 8:38:49 0 [Note] InnoDB: File 'C:\php\xampp\mysql\data\ibtmp1' size is now 12 MB.
2022-08-08 8:38:49 0 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2022-08-08 8:38:49 0 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2022-08-08 8:38:49 0 [Note] InnoDB: 10.4.24 started; log sequence number 99970736; transaction id 13857
2022-08-08 8:38:49 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from C:\php\xampp\mysql\data\ib_buffer_pool
2022-08-08 8:38:49 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
2022-08-08 8:38:50 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 220808 8:38:50
2022-08-08 8:38:50 0 [Note] Server socket created on IP: '::'.
2022-08-08 8:39:19 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions
2022-08-08 8:39:19 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2022-08-08 8:39:19 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11
2022-08-08 8:39:19 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2022-08-08 8:39:19 0 [Note] InnoDB: Using SSE2 crc32 instructions
2022-08-08 8:39:19 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 16M, instances = 1, chunk size = 16M
2022-08-08 8:39:19 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2022-08-08 8:39:20 0 [Note] InnoDB: 128 out of 128 rollback segments are active.
2022-08-08 8:39:20 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2022-08-08 8:39:20 0 [Note] InnoDB: Setting file 'C:\php\xampp\mysql\data\ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ...
2022-08-08 8:39:20 0 [Note] InnoDB: File 'C:\php\xampp\mysql\data\ibtmp1' size is now 12 MB.
2022-08-08 8:39:20 0 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2022-08-08 8:39:20 0 [Note] InnoDB: 10.4.24 started; log sequence number 99970824; transaction id 13857
2022-08-08 8:39:20 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from C:\php\xampp\mysql\data\ib_buffer_pool
2022-08-08 8:39:20 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
2022-08-08 8:39:20 0 [Note] Server socket created on IP: '::'.
2022-08-08 8:39:46 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions
2022-08-08 8:39:46 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2022-08-08 8:39:46 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11
2022-08-08 8:39:46 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2022-08-08 8:39:46 0 [Note] InnoDB: Using SSE2 crc32 instructions
2022-08-08 8:39:46 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 16M, instances = 1, chunk size = 16M
2022-08-08 8:39:46 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2022-08-08 8:39:47 0 [Note] InnoDB: 128 out of 128 rollback segments are active.
2022-08-08 8:39:47 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2022-08-08 8:39:47 0 [Note] InnoDB: Setting file 'C:\php\xampp\mysql\data\ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ...
2022-08-08 8:39:47 0 [Note] InnoDB: File 'C:\php\xampp\mysql\data\ibtmp1' size is now 12 MB.
2022-08-08 8:39:47 0 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2022-08-08 8:39:47 0 [Note] InnoDB: 10.4.24 started; log sequence number 99970833; transaction id 13857
2022-08-08 8:39:47 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from C:\php\xampp\mysql\data\ib_buffer_pool
2022-08-08 8:39:47 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
2022-08-08 8:39:47 0 [Note] Server socket created on IP: '::'.
2022-08-08 8:40:49 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions
2022-08-08 8:40:49 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2022-08-08 8:40:49 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11
2022-08-08 8:40:49 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2022-08-08 8:40:49 0 [Note] InnoDB: Using SSE2 crc32 instructions
2022-08-08 8:40:49 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 16M, instances = 1, chunk size = 16M
2022-08-08 8:40:49 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2022-08-08 8:40:52 0 [Note] InnoDB: 128 out of 128 rollback segments are active.
2022-08-08 8:40:52 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2022-08-08 8:40:52 0 [Note] InnoDB: Setting file 'C:\php\xampp\mysql\data\ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ...
2022-08-08 8:40:52 0 [Note] InnoDB: File 'C:\php\xampp\mysql\data\ibtmp1' size is now 12 MB.
2022-08-08 8:40:52 0 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2022-08-08 8:40:52 0 [Note] InnoDB: 10.4.24 started; log sequence number 99970842; transaction id 13857
2022-08-08 8:40:52 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from C:\php\xampp\mysql\data\ib_buffer_pool
2022-08-08 8:40:52 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
2022-08-08 8:40:52 0 [Note] Server socket created on IP: '::'.
2022-08-08 8:41:59 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions
2022-08-08 8:41:59 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2022-08-08 8:41:59 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11
2022-08-08 8:41:59 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2022-08-08 8:41:59 0 [Note] InnoDB: Using SSE2 crc32 instructions
2022-08-08 8:41:59 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 16M, instances = 1, chunk size = 16M
2022-08-08 8:41:59 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2022-08-08 8:42:00 0 [Note] InnoDB: 128 out of 128 rollback segments are active.
2022-08-08 8:42:00 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2022-08-08 8:42:00 0 [Note] InnoDB: Setting file 'C:\php\xampp\mysql\data\ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ...
2022-08-08 8:42:00 0 [Note] InnoDB: File 'C:\php\xampp\mysql\data\ibtmp1' size is now 12 MB.
2022-08-08 8:42:00 0 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2022-08-08 8:42:00 0 [Note] InnoDB: 10.4.24 started; log sequence number 99970851; transaction id 13857
2022-08-08 8:42:00 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from C:\php\xampp\mysql\data\ib_buffer_pool
2022-08-08 8:42:00 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
2022-08-08 8:42:00 0 [Note] Server socket created on IP: '::'.
2022-08-08 8:42:25 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions
2022-08-08 8:42:25 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2022-08-08 8:42:25 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11
2022-08-08 8:42:25 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2022-08-08 8:42:25 0 [Note] InnoDB: Using SSE2 crc32 instructions
2022-08-08 8:42:25 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 16M, instances = 1, chunk size = 16M
2022-08-08 8:42:25 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2022-08-08 8:42:26 0 [Note] InnoDB: 128 out of 128 rollback segments are active.
2022-08-08 8:42:26 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2022-08-08 8:42:26 0 [Note] InnoDB: Setting file 'C:\php\xampp\mysql\data\ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ...
2022-08-08 8:42:26 0 [Note] InnoDB: File 'C:\php\xampp\mysql\data\ibtmp1' size is now 12 MB.
2022-08-08 8:42:26 0 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2022-08-08 8:42:26 0 [Note] InnoDB: 10.4.24 started; log sequence number 99970860; transaction id 13857
2022-08-08 8:42:26 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from C:\php\xampp\mysql\data\ib_buffer_pool
2022-08-08 8:42:26 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
2022-08-08 8:42:26 0 [Note] Server socket created on IP: '::'.
2022-08-05 11:13:15 0 [ERROR] Can't start server: Bind on TCP/IP port. Got error: 10048: Only one usage of each socket address (protocol/network address/port) is normally permitted.
2022-08-05 11:13:15 0 [ERROR] Do you already have another mysqld server running on port: 3306 ?
2022-08-05 11:13:15 0 [ERROR] Aborting

Có vẻ cậu đang chạy 2 instance mysql trên cùng máy, và nó sử dụng port 3306 mất rồi. Cậu thử confirm lại process nào đang sử dụng port đó, và kill nó đi (vì logic mà nói, cậu nên chỉ có 1 instance mysql chạy trên máy thôi), hoặc đổi sang port mới (thưc ra, dùng default vẫn tốt hơn).

Hope it helps!

2 Likes

Dạ em đang tìm ứng dụng đang sử dụng cổng 3306 nhưng chưa tìm thấy, nhờ bác @library xem giúp em với ạ

C:\WINDOWS\system32>netstat -a -b

Active Connections

 Proto Local Address     Foreign Address    State
 TCP  0.0.0.0:80       BEN:0         LISTENING
 [httpd.exe]
 TCP  0.0.0.0:135      BEN:0         LISTENING
 RpcSs
 [svchost.exe]
 TCP  0.0.0.0:443      BEN:0         LISTENING
 [httpd.exe]
 TCP  0.0.0.0:445      BEN:0         LISTENING
 Can not obtain ownership information
 TCP  0.0.0.0:5040      BEN:0         LISTENING
 CDPSvc
 [svchost.exe]
 TCP  0.0.0.0:5357      BEN:0         LISTENING
 Can not obtain ownership information
 TCP  0.0.0.0:7680      BEN:0         LISTENING
 Can not obtain ownership information
 TCP  0.0.0.0:49664     BEN:0         LISTENING
 [lsass.exe]
 TCP  0.0.0.0:49665     BEN:0         LISTENING
 Can not obtain ownership information
 TCP  0.0.0.0:49666     BEN:0         LISTENING
 Schedule
 [svchost.exe]
 TCP  0.0.0.0:49667     BEN:0         LISTENING
 EventLog
 [svchost.exe]
 TCP  0.0.0.0:49668     BEN:0         LISTENING
 [spoolsv.exe]
 TCP  0.0.0.0:49674     BEN:0         LISTENING
 Can not obtain ownership information
 TCP  127.0.0.1:5354     BEN:0         LISTENING
 [mDNSResponder.exe]
 TCP  127.0.0.1:5939     BEN:0         LISTENING
 [TeamViewer_Service.exe]
 TCP  127.0.0.1:58428    BEN:0         LISTENING
 [Code.exe]
 TCP  192.168.1.88:139    BEN:0         LISTENING
 Can not obtain ownership information
 TCP  192.168.1.88:57240   151.101.65.69:https  ESTABLISHED
 [msedge.exe]
 TCP  192.168.1.88:57245   151.101.52.193:https  ESTABLISHED
 [msedge.exe]
 TCP  192.168.1.88:57310   um12:http       CLOSE_WAIT
 Can not obtain ownership information
 TCP  192.168.1.88:57455   server-13-225-103-28:https ESTABLISHED
 [msedge.exe]
 TCP  192.168.1.88:57465   20.198.119.143:https  ESTABLISHED
 WpnService
 [svchost.exe]
 TCP  192.168.1.88:57477   h1-epnsbroker01:8883  ESTABLISHED
 Can not obtain ownership information
 TCP  192.168.1.88:57488   hkg12s32-in-f1:https  ESTABLISHED
 [msedge.exe]
 TCP  192.168.1.88:57492   13.107.21.239:https  ESTABLISHED
 [msedge.exe]
 TCP  192.168.1.88:57494   20.42.65.88:https   ESTABLISHED
 [msedge.exe]
 TCP  192.168.1.88:57508   static:https      ESTABLISHED
 [msedge.exe]
 TCP  192.168.1.88:57520   67.27.35.254:http   TIME_WAIT

Lệnh:

netstat -ano | findstr :3306

Ra được ID của Process, ví dụ 12345, ta tiếp lệnh:

taskkill /PID 12345 /F

Thay bằng thông số port và ID process của bạn. Cách này cũng chữa cháy, Windows 10 buồn buồn lại làm cho mọi thứ lộn tùng phèo cả lên :smiley:

2 Likes

Em chạy netstat -ano | findstr :3306 lại không hiển thị ID Process luôn ạ :sweat_smile:

sdssdsd

Em đã stop services Mysql80 trên Task Manager cũng như uninstall MySQL Workbench nhưng vẫn chưa bật được Mysql trên Xampp :sweat_smile:

Dùng công cụ này https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/process-explorer mò mẫm xem thực sự cái quái gì đang chạy, và bọn đó xung đột/ chiếm port ở đâu và kill từng em một xem sao. Chục năm hem mò tới Windows (lần cuối mò Win Vista năm 2011), hổng rõ kiến thức ngày xưa còn áp dụng được cho Win 10?

2 Likes

dạ em cảm ơn nhiều ạ

Xem trong list thì có vẻ không có process nào nghe cổng 3306. Cậu nên chạy lệnh lúc cậu gặp vấn đề đó :smile:

Tớ hi vọng dùng process explorer mà @superthin đề cập (tại thời điểm có xung đột), cậu có thể tìm được guilty process :smile:

3 Likes

em cảm ơn mọi người đã dành thời gian trợ giúp em ạ.

1 Like

Mình trước ko bị báo đỏ, nhưng cũng ko hiện port 3306. Sau mình chạy ứng dụng thì run as admin thì fix đc. Còn của bạn thấy báo đỏ ko biết áp dụng đc ko.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?