Hỏi về cách phát âm tiếng Anh trong Java

Hi mọi người. Mình muốn hỏi về cách phát âm một chuỗi text trong Java. Chuỗi khoảng từ 1-3 từ.
Mình xin cảm ơn!

Cậu đang hỏi về text-to-speech phải không? :smile:

3 Likes

Đúng rùi ạ. Ý mình là với 1 String đầu vào thì nó sẽ đọc lên ấy ạ.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?