Hỏi về cách load dữ liệu trong c# sử dụng entity

c-sharp

(Hong Son) #1

Giờ mình có 3 textbox như: nhanvien_id, ho, ten. Khi mình nhập nhanvien_id thì tự động load dữ liệu của ho, ten theo id vừa nhập. Mong mọi người giúp đỡ hay cho mình key word cũng được. Cảm ơn.


(Leo2T) #2

Trong event nhanvien_id change thì bạn search entity nào liên quan tới bản thông tin nhân viên.

Bạn nên dùng FirstOrDefault thay cho hàm find để lấy dữ liệu lên.

Ps: mốt có hỏi thì nên đưa luôn cái relation của db lên cho mọi người dể hướng dẫn hơn


(Hong Son) #3

nó nằm chung 1 bảng luôn á.


(Leo2T) #4

và bạn đã lấy đuọc giữ liệu lên chưa?


(Hong Son) #5

chưa, mình add hết id thành list rồi dùng autocompletestringcollection, rồi add tiếp vào Collection, rồi dùng sự kiện textchange để auto ra, mình k biết viết sự kiện cho textchange như sao, đây là code mình add từng id vào collection!


(Leo2T) #6

Bạn cứ viết tiếp cái textchange thôi không thành vấn đề gì. Code textchange thì search dữ liệu ở dưới db đưa lên :slight_smile:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?