Hỏi về cách làm việc với Bootstrap

dạ, em chào mọi người, em là new member. Hiện tại em đã tự học bootstrap trên w3 .Cho em hỏi khi đi làm thì sẽ sử dụng bootstrap như nào cho nhanh ạ, chứ làm sao mình nhớ được hết các class của nó ạ :<

Tra tên class trên trang chủ hoặc dùng snippet của editor nha bạn

3 Likes

làm nhiều rồi quen, chỉ cần hiểu các tính năng trong đó có tồn tại và dùng để làm làm gì, nếu có quên tên thì mở ra xem lại, thế thôi

5 Likes

về bản chất, thay vì mình viết css để style một component (vd text, block, table, input, button,…) thì dùng css framework là dùng style của framework đó.
nên có thể search theo component.
vd đang làm việc với button thì search “button bootstrap”, rồi chọn button ui phù hợp, copy class.

làm việc với web development cũng vậy, với các css framework khác hoặc js framework, cách tra nhanh cũng là “componnent + tên framework”. Vì về cơ bản, một trang web tạo thành từ những web component đó, các framework giúp tạo nên các component. Bạn làm quen sẽ nhớ các component thường gặp.

5 Likes

Những món hay xài thì sẽ nhớ được
Nhưng cái nào không nhớ, thì đọc documents của nó. Không chỉ có bootstrap, mà bất kỳ cái tech nào cũng vậy, “cần đọc document” để biết nó có cái gì, đọc document trước khi đi hỏi. Senior Dev hay Team Lead hay Technical Artchitect gì thì học/làm cái mới cũng y như nhau, là “đọc document”

Còn “nhiều quá thì làm sao biết chỗ nào mà đọc”, thì đó là kỹ năng, kỹ năng đọc. Đọc nhiều, làm nhiều thì sẽ rèn luyện được ky năng đó, y như google.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?