Hỏi về cách làm dấu ngăn cách menu trong html

Chào mọi người, e muốn làm dấu ngăn giống như trong hình thì phải làm ntn, e xin key word để làm ạ
Thanks

Screenshot 2023-01-12 085804

bạn học lại các thuộc tính css cơ bản đi, cái này dùng border á

1 Like

Dạ cảm ơn a đã phản hồi , em đã tìm được cách làm bằng search từ khoá vertical line

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?