Hỏi về cách đặt mặc đinh "#include" trong Dev - C++

Mình muốn hỏi về cách đặt mặc đinh "#include + blabla " trong C++ để mỗi lần tạo project mới thuận tiện hơn.

Cảm Ơn

Chưa hiểu rõ câu hỏi của bạn. Bạn muốn nó tự động include các thư viện hay dùng?

Tạo sẵn file header dạng inc.h với nội dung:

#include <iostream>
#include <regex>
#include <vector>
#include <map>
#include ...

Từ lần sau chỉ cần include 1 file inc.h là được

Mình muốn mỗi lần vào là nó có sẵn ấy, cảm ơn bạn.

Bạn tìm trong thư mục templates xem có các file mẫu không?

Mình khuyên nên chuyển qua Code::Block hoặc NetBean gì đó dùng tiện hơn nếu code C++

1 Like


+Mình thêm vậy đúng Không bạn, cảm ơn bạn


Mình cảm thấy quen dùng Dev C++, mà nghe nói nó bị lỗi nhiều hay sao á . Code::Block down về mà nhìn rối mắt không thích :slight_smile:

Theo cách mình chỉ thì nó sẽ chạy trên 1 máy của bạn và trường hợp bị trùng file
Thử thêm file .template

File > New > Template

Bạn hướng dẫn mình chi tiết được không ạ, cảm ơn

Mình nghĩ là project cần file nào thì include file đó, chứ cứ include tùm lum cả vào làm gì cho nặng chương trình.
Mà Dev-C++ là đồ cổ chỉ còn dùng trong nhà trường (trường nào chứ trường mình là Visual Studio nhé), thôi cứ copy paste ra cho an toàn với cả cho quen tay, đến lúc đi thi còn nhớ mà gõ ra.

1 Like

Hi Broken Edd.
Viết tay cho quen.

Mà Dev C++ có nhược điểm như thế nào vậy bạn? Cảm ơn

Mà Dev C++ có nhược điểm như thế nào vậy bạn? Cảm ơn.

Nói ra thì nhiều vô kể bạn à, mình chỉ có vài ví dụ mà mình nghĩ bạn có thể hiểu được nhé :))

  • editor max xấu, không tự động căn chỉnh code nhìn cho vừa mắt, và cũng chỉ có thể căn chỉnh bằng tay
  • không có tự nhận diện các lỗi cú pháp trong quá trình code mà phải đến khi compile mới báo
  • không cảnh báo một số lỗi về logic (ví dụ hàm dùng unsigned int mà người dùng lại nhập vào một biến int hoặc sử dụng biến mà không khởi tạo)
  • luôn luôn dừng chương trình khi kết thúc, trong khi thực tế luôn phải có lệnh dừng chương trình để đọc (ví dụ như getchar(), _getch(), cin.get(), system("pause")…)
  • không hỗ trợ các chuẩn compiler mới
    bla bla bla

Thực sự ngay cả với người mới, mình cũng khuyên là không nên dùng Dev-C++. Mặc dù nó đơn giản, nhưng mà việc editor kém chất lượng dẫn tới việc các bạn code cẩu thả, không ai đọc nổi trừ thầy giáo dạy tin ở trường :joy:

2 Likes

Hi Broken Edd.
Bạn có thể đọc thêm ở đây.

Mình có dùng DEV-C vài lần nhưng về cơ bản hình như dự án đã dừng rồi. Có nhiều IDE cho C/C++ khác bạn có thể lựa chọn.

P/S Theo mình geany cũng là lựa chọn tốt cho người mới.

3 Likes

bạn vào Tool --> ấn editor option --> chọn spinnets --> chọn default sourse–> ghi nội dung muốn hiển thị khi tạo project mới.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?