Hỏi về cách cố định 2 dòng header và 4 cột từ trái sang trong table

Chào mọi người.

Mình đang gặp một vấn đề bí, rất mong nhận được sự trợ giúp của mọi người.

Mình muốn cố định 2 dòng đầu phần tiêu đề của table trong html và 4 cột tính từ trái sang mà khi kéo cứ bị che mất.

Đây là đoạn code của mình:
https://codepen.io/meodangyeui/pen/YzWwreB

Cám ơn các bạn đã đọc bài nhé.

Bạn tham khảo bài này https://css-tricks.com/position-sticky-and-table-headers/
Từ khóa là sticky table header

Chú ý bạn cần đọc và sửa html của bạn nữa, chứ k phải áp vào là xong.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?