Hỏi về BETWEEN trong SQL SERVER

Chào mọi người, hiện tại e đang học sql tới phần between thì có đoạn này e chưa hiểu lắm
Bảng như này
image
Câu truy vấn và ra kết quả như hình


Vấn đề không hiểu ở đây là tại sao trong khoảng từ Cơ sở dữ liệu đến Trí tuệ nhân tạo nó lại có kết quả như v ạ
Ai giải thích giúp e với ạ ^^!

So sánh thôi mà.

"Cơ sở dữ liệu" = “Cơ sở dữ liệu” < “Kĩ thuật đồ hoạ” < “Lập trình Java” < “Toán cao cấp” < "Trí tuệ nhân tạo"

2 Likes

so sánh theo bảng chữ cái đúng ko a nhỉ?

Đúng rồi bạn :kissing:

2 Likes

Ngoài ra ta còn cần set collation nữa :slight_smile:

1 Like

Lần đầu thấy có người dùng between cho kiểu chuổi, mà lại còn là tiếng Việt!

2 Likes

Thì tại bạn ấy đang học mà :slight_smile:

1 Like

mình đang học và thực hành theo thôi b :smiley:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?