Hỏi transition cho MDL

Có bác nào trong diễn đàn dùng framework Material Design Lite không ạ? Bộ này khá nhẹ và dễ dùng, phù hợp cho việc thiết kế chrome extension. Cơ mà thiếu mỗi điều là không có transition. Không biết bác nào có cái thư viện transition phù hợp với mdl thì cho em xin. Ngoài ra, nếu em muốn viết transition như slide sang trái, sang phải thì có khó không và viết như thế nào?
Cảm ơn các bác

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?