Hỏi tên của jack cắm trong ảnh

Xin chào, em đã search bằng google image nhưng không tìm được kết quả mình muốn !Em cảm ơn!

DisplayPort thì phải

6 Likes

keyword: types of usb port/plug

7 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?