Hỏi sự khác nhau về cú pháp câu lệnh của .net và .net core

Như tiêu đề ạ, Các anh đã từng dùng qua .net và .net core có thể cho em biết về sự khác nhau về mặt cú pháp hay câu lệnh này của 2 phiên bản này được không ạ, và những câu lệnh mới hay thay thế trong .net core

bộ keyword thì không khác gì nhé!
tên thư viện và các file cấu hình .csproj v.v. thì khác

3 Likes

Cú pháp thì nếu đều là C# thì nó giống như nhau.
Còn để cùng làm 1 việc gì đó tất nhiên nó có khác nhau. Khác như nào thì tuỳ trường hợp.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?