Hỏi phần mềm viết code MongoDB

Mình mới tải MongoDB về cài chạy thử mấy lệnh như insert dữ liệu trên CMD ok. Nhưng mình thấy thao tác qua đó có vẻ ko tiện. Tìm hiểu trên mạng thì thấy có thể xài RoboMongo nhưng phải mua bản quyền. Cho mình hỏi có phần mềm nào cho MongoDB mà free ko? Hoặc RoboMongo mà có bản crack, key thì share mình với. Mình cảm ơn trước.

Robo3T free 100%
Bạn đừng xài Studio3T

Ngoài ra MongoCompass hàng từ MongoDB cũng khá tốt

6 Likes

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

1 Like

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

https://daynhauhoc.com/faq

Các chủ đề có nội dung sau sẽ bị khóa khi được đăng lên DNH:

  • Chủ đề chia sẻ, xin phần mềm crack
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?