Hỏi làm cách nào để nhắn tin sms tự động bằng phần mềm chạy trên PC


(Rem Nolv) #1

Có cách nào nhắn tin sms tự động chạy trên PC vậy các bạn
Mình muốn làm 1 hệ thống tin nhắn xác thực cho khách hàng ấy mà
Ai biết chỉ giúp với. Cám ơn nhiều


(lite2210) #2

Mua API sms, vài trăm vnd 1 tin tùy gói.


(Tao Không Ngu.) #3

Hi Rem Nolv
Làm thì không khó nhưng gửi nhiều nhà mạn họ chặn sim nên tốt nhất dùng xác thực của gg miễn phí mấy nghìn tin một tháng. Trên hạn mức thì cũng rẻ hơn tự code.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?