Hỏi Keyword trạng thái Loading Component

Hi mọi người, mình đang muốn làm trạng thái loading này trên web nhưng không biết keyword để research. Bạn nào biết cho mình suggest nhé. Cảm ơn mọi người đã hỗ trợ.

Đây nhé bạn: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Progressive_web_apps/Loading

4 Likes

Cảm ơn bạn nhiều. Mình cũng vừa tìm ra keyword của nó là Skeleton Screen Loading Effect.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?