Hỏi đáp về wireshark

Anh chị nào đã và đang làm việc với Wireshark cho em hỏi một xíu ạ

Cảm ơn bạn đã sử dụng quyền hỏi. Bạn muốn hỏi gì thì nói rõ ràng ra xem nào.

P/s. Mình không làm về wireshark.

1 Like

This topic was automatically closed after 23 hours. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?