Hỏi code giấu link gốc


(Hùng) #1

Hiện tại mình muốn giấu link gốc giống https://templated.co, khi tải về trang đó cho mình 1 link https://templated.co/industrious/download không thể xem được link gốc.
Mình có search google mà chưa tìm được, bạn nào có code tạo link như vậy giúp mình với


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?