Hỏi cắt nhỏ 1 ảnh ra nhiều ảnh con với photoshop?

xin chào mọi người, mình đang kẹt công việc với 1 đống tài liệu ảnh như thế này.


mình đang muốn cắt nhỏ 1 cái ảnh dài ra 2 hoặc 3 ảnh nhỏ khác thủ công. các ảnh con của mình không đc phép cắt theo 1 kích thước chiều dọc cố định, phải cắt cho nó đủ nội dung nên mình phải crop ảnh từng khúc một rất là mất thời gian, mình có tối ưu hơn 1 tí là tạo action crop và save as nhưng nó lại bị ghi đè ảnh trước, mình đang nghĩ không biết photoshop có chức năng save as dạng copy không ví dụ như anh.jpg, anh copy (1).jpg, anh copy (2).jpg…
mình không phải dân it hay thiết kế ảnh gì cả nhưng vì công việc nên tự tìm hiểu thôi, nhưng qua thời gian dài làm thủ công khá mất thời gian ạ. các bạn có cách nào tối ưu về công việc trên không cho mình xin ít tham khảo, cảm ơn rất nhiều :blush:

Bạn có thể làm cái đó bằng chức năng Save for Web. Bấm chuột phải ở cái nút crop tool, chọn slice tool, dùng slice tool để chọn nhiều vùng ảnh con rồi vào File > Save for Web, tick Save all slices rồi nhấn Save.

Sốt:

3 Likes

cảm ơn nhé, tui thử xem sao :smiley:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?