Hỏi cách upload post lên wordpress từ client

Mình có 2 server, phía server 1 của mình có một lượng db bài viết khá nhiều. Server thứ 2 mình cho chạy wordpress.

Mình đang viết một script cứ sau khoảng 30p thì tự động lấy bài viết trên db bên server 1 để upload lên server 2.

Cách 1 là mình sẽ import db trên server 1 sang server 2 rồi chạy script trên server 2 để upload dần (nhưng mình không muôn dùng)

Cách 2 là sẽ call API để upload lên server 2 (đương nhiên phải tự viết api mà mình nhác quá)

Nhận thấy đang dùng wp nên có cách nào để upload nhanh không nhỉ, hay có plugin nào tự tạo api cho mình call luôn thì ngon. xin mn tư vấn!

mình đã tìm thấy solution, và không xoá bài viết để những bạn tìm kiếm sau có thể đọc nó.
Solution: dùng WordPress REST API | REST API Handbook | WordPress Developer Resources

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?